محل تبلیغات شما
بدون تردید سیلاب رويداد و حوادث طبیعی است که مشکلات و خرابی های خود را در طول آفرينش زمين داشته است، اما عوامل اخیراً سبب شده است که تأسيسات و ساحات رهایشی را ویران نماید، عبارت اند از: ١. غصب سرسام آور مسير سیلبردها و اعمار حویلی های رهایشی؛ ٢. نبود شبکه کانالیزاسیون معيارى جهت تخلیه گنداب های شهرى و مسیردهی معیاری سیلاب ها؛ ٣. تطبیق غیر معیاری سرک ها، دیوارهای استنادی و تحکیمات کنار دریایی و سیلبردی؛ ٤.

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
هفتمی ها روزمرگی های هانی___کا safar tour مهرسازی مسعود ( نویانی ) بهترین سایت سایت بزرگ خانواده ولی الله پروفایل سیاه | Profilesiah